FANDOM


New title card

Encantadia is a Telefantasya produced by the GMA Network. A reboot or requel to the 2005 series of the same name that premiered on July 18, 2016. The episode titles are taken from the official twitter hashtag of the day, for one episode may contain multiple chapters or a continuation of a particular chapter.

List of Episodes

Episode No. Title Twitter Hashtag Original Air Date Enchan of the Day
1 Encantadia: The Pilot #Encantadia July 18, 2016 N/A
2 Propesiya #EncantadiaPropesiya July 19, 2016 Ei correi diu ("I love you")
3 Sumpa ni Minea #EncantadiaSumpaNiMinea July 20, 2016 Ivo live ("Mabuhay")
4 Babala #EncantadiaBabala July 21, 2016 Pashnea ("Pagpapahayag ng galit"/"Hayop")
5 Mortal #EncantadiaMortal July 22, 2016 Na esuedria ade ("Mag-ingat ka")
6 Pag-Amin #EncantadiaPagAmin July 25, 2016 Estasectu ("Maghanda na")
7 Pagtutuos #EncantadiaPagtutuos July 26, 2016 Hasne ivo live ("Maligayang kaarawan")
8 Avisala mga Sang'gre #AvisalaMgaSanggre July 27, 2016 Es je ivtu kaesic ("Kaya natin 'to")
9 Pagsubok #EncantadiaPagsubok July 28, 2016 Agape avi ("Paumanhin po")
10 Tagisan #EncantadiaTagisan July 29, 2016 Ssheda ("Hinto/Tigil")
11 Galit ni Pirena #EncantadiaGalitNiPirena August 1, 2016 Ssheda musti maste ("Hindi natin sila bibigyan ng kapayapaan!")
12 Paghaharap‬ #EncantadiaPaghaharap‬ August 2, 2016 Ebi meshne ("Pagsisisihan mo 'to")
13 Damdamin #EncantadiaDamdamin August 3, 2016 Isne bin voyanazar ("Parating na siya")
14 Ang Itinakda‬ #EncantadiaAngItinakda‬ August 4, 2016 Ne sshuda ("Mali ang sinasabi mo")
15 Katotohanan‬ #EncantadiaKatotohanan‬ August 5, 2016 Ilantre ivi e correi? ("Nasaan ang pag-ibig?")
16 Avisala Lira at Mira‬ #AvisalaLiraAtMira August 8, 2016 Ivi duo ("Alam ko")
17 Pagbabalik‬ #EncantadiaPagbabalik‬ August 9, 2016 Geshnu ("Layuan mo ako")
18 Panganib #EncantadiaPanganib August 10, 2016 Ena-i ("Bilisan mo")
19 Misyon‬ #EncantadiaMisyon‬ August 11, 2016 Avisala meiste ("Paalam")
20 Kutob #EncantadiaKutob August 12, 2016 Edepunte-runte ("Hanapin mo siya")
21 Pinagmulan‬ #EncantadiaPinagmulan‬ August 15, 2016 Avira voya uste ("Hayaan mo akong makadaan")
22 Lihim‬ #EncantadiaLihim‬ August 16, 2016 Eteka aneya ivi? ("Nakalimutan mo na ba?")
23 Pagaspas #EncantadiaPagaspas August 17, 2016 Ssheda musni verom ("Hindi ko ibibigay ang nais mo")
24 Pagtutuos #EncantadiaPagtutuos August 18, 2016 Hesne! ("Umalis ka sa harapan ko")
25 Pagkikita‬ #EncantadiaPagkikita August 19, 2016 Gushna ivdea ("Tanggapin mo ang aking basbas")
26 Kapalaran #EncantadiaKapalaran August 22, 2016 Ivneshe ("Panaginip")
27 Tadhana‬ #EncantadiaTadhana‬ August 23, 2016 Luntaie ("Tagapagligtas")
28 Hinala‬ #EncantadiaHinala August 24, 2016 Amarteya ("Kalayaan")
29 Maghihintay #EncantadiaMaghihintay August 25, 2016 Avoya ("Paglalakbay")
30 Avisala Vish'ka #AvisalaVishka August 26, 2016 Paneya ("Tinapay")
31 Panlilinlang #EncantadiaPanlilinlang August 29, 2016 Adoyaneva ("Hinaharap")
32 Pagsugod #EncantadiaPagsugod August 30, 2016 Corra ("Puso")
33 Galit #EncantadiaGalit August 31, 2016 Menantre ("Guro")
34 Kalaban #EncantadiaKalaban September 1, 2016 Neshda ("Bulong")
35 Pagsasaliksik #EncantadiaPagsasaliksik September 2, 2016 Sancretireya ("Huling palaam")
36 Paratang #EncantadiaParatang September 5, 2016 Adarde ("Lumapit ka sa akin")
37 Hatol #EncantadiaHatol September 6, 2016 Esna musna gebata ("Mayroon ka ring kapangyarihan")
38 Laban #EncantadiaLaban September 7, 2016 Gusna dune Sang'gre ("Paalala sa mga Sang'gre")
39 Banta #EncantadiaBanta September 8, 2016 Hasne duvin? ("Ano'ng nangyari sa'yo?")
40 Pangungulila #EncantadiaPangungulila September 9, 2016 Geshnu ivre ("Iwan mo akong mag-isa!")
41 Panaginip #EncantadiaPanaginip September 12, 2016 Geshnu ivne ("Iwan mo kami!")
42 Sabwatan #EncantadiaSabwatan September 13, 2016 Acrimeya ("Kaligtasan")
43 Hudyat #EncantadiaHudyat September 14, 2016 Lireo ("Tahanan")
44 Himagsikan #EncantadiaHimagsikan September 15, 2016 Adnes nesa aduwa iva? ("Ano'ng ibig sabihin nito?")
45 Para sa Lireo #ParaSaLireo September 16, 2016 Ivi kuntirunte ("Inuutusan kita")
46 Ikalimang Brilyante #IkalimangBrilyante September 19, 2016 Edi sanctre ("Kamatayan")
47 Pagbabanta #EncantadiaPagbabanta September 20, 2016 Ivi eshvia ("Pagbabayaran mo ito")
48 Avisala Lakan #AvisalaLakan September 21, 2016 Detrumvia ("Sinungaling")
49 Paglipad #EncantadiaPaglipad September 22, 2016 Asshenti ("Makinig")
50 Kaanib #EncantadiaKaanib September 23, 2016 Neda-veda ("Wala siya rito")
51 Kakayahan #EncantadiaKakayahan September 26, 2016 Ado ("Ama")
52 Bagong Pagsubok #EncantadiaBagongPagsubok September 27, 2016 Ybarro ("Matapang")
53 Bagsik ni Lakan #BagsikNiLakan September 28, 2016 Edepunte runte! ("Hanapin mo siya!")
54 Tagapagligtas #EncantadiaTagapagligtas September 29, 2016 Ive Este ("Hindi ko alam")
55 Alaala #EncantadiaAlaala September 30, 2016 Ssheda Lasta! ("Hindi maaaring mangyari ang sinasabi mo!")
56 Tapatan #EncantadiaTapatan October 3, 2016 Celestia ("Anghel")
57 Pagtatagpo #EncantadiaPagtatagpo October 4, 2016 Nedanus Muste ("Nakakabighani ang iyong ganda")
58 Paraan #EncantadiaParaan October 5, 2016 Masne ("Kapayapaan")
59 Pagligtas #EncantadiaPagligtas October 6, 2016 Esti ivi? ("Totoo ba ito?")
60 Katanungan #EncantadiaKatanungan October 7, 2016 Ssheda dini luna! ("Kailangan mong mamatay!")
61 Pakikipaglaban #EncantadiaPakikipaglaban October 10, 2016 A-jun ("Awit")
62 Muling Pagkikita #EncantadiaMulingPagkikita October 11, 2016 Yanarteya ("Nakaraan")
63 Tapang #EncantadiaTapang October 12, 2016 Ganto ("Kabayo")
64 Harapan #EncantadiaHarapan October 13, 2016 Ivi sanctre ("Siya'y yumao na")
65 Mag-ina #EncantadiaMagIna October 14, 2016 Ada ("Ina")
66 Para sa anak #EncantadiaParaSaAnak October 17, 2016 Agodo ("Palaka")
67 Mukha ni LilaSari #MukhaNiLilaSari October 18, 2016 Aldo ("Tiyuhin")
68 Hamon #EncantadiaHamon October 19, 2016 Musti ("Kailangan")
69 Tangka #EncantadiaTangka October 20, 2016 Sshedi ("Maghiganti")
70 Pagkakamali #EncantadiaPagkakamali October 21, 2016 Ade ("Ikaw nga")
71 Basbas #EncantadiaBasbas October 24, 2016 Ilo ("Lolo")
72 Kasunduan #EncantadiaKasunduan October 25, 2016 Luntae ("Kalayaan")
73 Kapanalig #EncantadiaKapanalig October 26, 2016 Ivi esna adelan e ("Ito ang pinangakong lupa")
74 Plano #EncantadiaPlano October 27, 2016 Ivi levi ("Masama siyang nilalang")
75 Sorpresa #EncantadiaSorpresa October 28, 2016 Gushna Ivdea ("Binabasbasan kita")
76 Paghimok #EncantadiaPaghimok October 31, 2016 Kantao ("Pulseras")
77 Engkwentro #EncantadiaEngkwentro November 1, 2016 Sanctre ("Kamatayan")
78 Kapalit #EncantadiaKapalit November 2, 2016 Ssheda luna ashte live Lireo! ("Pabagsakin ang Lireo!")
79 Hiram #EncantadiaHiram November 3, 2016 Hartu Sanctu ("Nawa'y pagpalain ka")
80 Pagtulong #EncantadiaPagtulong November 4, 2016 Ila ("Lola")
81 Pag-iisa #EncantadiaPagiisa November 7, 2016 A-junte ("Umawit")
82 Lakas #EncantadiaLakas November 8, 2016 Mo-re ("Nilalang")
83 Pakiusap #EncantadiaPakiusap November 9, 2016 Intevte ashelente? ("Sa palasyo ba sila naninirahan?")
84 Pagbalik #EncantadiaPagbalik November 10, 2016 Ivo ron, esra ("Alam ko, pero")
85 Proteksyon #EncantadiaProteksyon November 11, 2016 Emre, eshne ashte emin? ("Emre, bakit mo pinabayaan ang aking kapatid?")
86 I Love You #EncantadiaILoveYou November 14, 2016 Enamuya ("Nakaraan")
87 Nagbabadya #EncantadiaNagbabadya November 15, 2016 Ilantre? ("Nasaan?")
88 Sagupaan #EncantadiaSagupaan November 16, 2016 Lira ("Brilyante")
89 Peligro #EncantadiaPeligro November 17, 2016 Isder ivi agyoi ("Natatanaw ko ang bundok")
90 Poot #EncantadiaPoot November 18, 2016 Emre, eshne ashte emin? ("Emre, bakit mo pinabayaan ang aking kapatid?")
91 Bagsik #EncantadiaBagsik November 21, 2016 Dayo ("Dayuhan")
92 Hidwaan #EncantadiaHidwaan November 22, 2016 Rehav ("Prinsesa ng Sapiro")
93 Pagpili #EncantadiaPagpili November 23, 2016 Ashti ("Tiyahin")
94 Akala #EncantadiaAkala November 24, 2016 Asnamon Voyanazar ("Ako'y isang manlalakbay, asnamon")
95 Walang Sukuan #EncantadiaWalangSukuan November 25, 2016 E corre masne e live ("Magmahalan kayo hanggang sa dulo ng walang hanggang")
96 Pagkukunwari #EncantadiaPagkukunwari November 28, 2016 Hade! ("Laban!")
97 Taksil #EncantadiaTaksil November 29, 2016 Ivi musti paneya ("Bigyan mo ako ng tinapay")
98 Patibong #EncantadiaPatibong November 30, 2016 Musti Maste Lireo! ("Kapayapaan para sa Lireo!")
99 Tunay Na Kulay #EncantadiaTunayNaKulay December 1, 2016 Sshedi ("Ipagtanggol")
100 Kasabwat #EncantadiaKasabwat December 2, 2016 Avento ("Isang daan")
101 Bihag #EncantadiaBihag December 5, 2016 Ashte Mashte Lesnum Lireo ("Nawa'y mapanatili ang kapayapaan sa Lireo")
102 Kalayaan #EncantadiaKalayaan December 6, 2016 Cassiopiea ("Diwatang nabibigay liwanag sa dilim")
103 Kapangyarihan #EncantadiaKapangyarihan December 7, 2016 Encantado/Encantada ("Mamamayan ng Encantadia")
104 Tagapagmana #EncantadiaTagapagmana December 8, 2016 Ena-i! ("Bilisan n'yo ang pagkilos!")
105 Sundo #EncantadiaSundo December 9, 2016 Avisala Meiste ("Paalam")
106 Pagdating #EncantadiaPagdating December 12, 2016 Ade senhino ivo Minea ("Ikaw ay anak ni Mine-a")
107 Suspetsa #EncantadiaSuspetsa December 13, 2016 Ashte mashte lesnum Lireo ("Nawa'y mapanatili ang kapayapaan sa Lireo")
108 Plano Ni Hagorn #EncantadiaPlanoNiHagorn December 14, 2016 Warka ("Bruha")
109 Danaya-Sari #EncantadiaDanayaSari December 15, 2016 Ena-i! ("Bilisan n'yo ang pakilos!")
110 Saklolo #EncantadiaSaklolo December 16, 2016 Hasna verom gashne vo ("Ibigay mo sa akin 'yan kung ayaw mong mapaslang")
111 Paglusob #EncantadiaPaglusob December 19, 2016 Mine-a ("Niyebe")
112 Paglalakbay #EncantadiaPaglalakbay December 20, 2016 Mira ("Brilyante")
113 Pakay #EncantadiaPakay December 21, 2016 Ergarte ivi duarte ("Ang sanggol ay may marka ng isang Sang'gre")
114 Bitag #EncantadiaBitag December 22, 2016 Prosunteo ("Kahina-hinala ang kanyang miga kilos")
115 Balakid #EncantadiaBalakid December 23, 2016 Voya pring Devas ("Maging mapayapa nawa ang inyong paglalayag sa Devas")
116 Pagsalakay #EncantadiaPagsalakay December 26, 2016 N/A
117 Salubong #EncantadiaSalubong December 27, 2016 N/A
118 Pananakot #EncantadiaPananakot December 28, 2016 N/A
119 Pagdiriwang #EncantadiaPagdiriwang December 29, 2016 N/A
120 Hiling #EncantadiaHiling December 30, 2016 N/A
121 Pagmamahalan #EncantadiaPagmnamahalan January 2, 2017 N/A
122 Nais #EncantadiaNais January 3, 2017 N/A
123 Labanan #EncantadiaLabanan January 4, 2017 N/A
124 Pagkanulo #EncantadiaPagkanulo January 5, 2016 N/A
125 Parusa #EncantadiaParusa January 6, 2016 N/A
126 Ganti #EncantadiaGanti January 9, 2016 N/A
127 Pagtatanggol #EncantadiaPagtatanggol January 10, 2016 N/A
128 Selos #EncantadiaSelos January 11, 2016 N/A
129 Pagtugis #EncantadiaPagtugis January 12, 2016 N/A
130 Linlang #EncantadiaLinlang January 13, 2016 N/A
131 Tulong #EncantadiaTulong January 16, 2016 N/A
132 Pagbangon #EncantadiaPagbangon January 17, 2016 N/A
133 Siklab #EncantadiaSiklab January 18, 2016 N/A
134 Katapangan #EncantadiaKatapangan January 19, 2016 N/A
135 Pagkakaisa #EncantadiaPagkakaisa January 20, 2016 N/A
136 Apat Na Sang'gre #ApatNaSanggre January 23, 2016 N/A
137 Desisyon #EncantadiaDesisyon January 24, 2016 N/A
138 Sakripisyo #EncantadiaSakripisyo January 25, 2016 N/A
139 Para Sa Encantadia #ParaSaEncantadia January 26, 2016 N/A
140 Pagluluksa #EncantadiaPagluluksa January 27, 2016 N/A
141 Layunin #EncantadiaLayunin January 30, 2016 N/A
142 Pag-asa #EncantadiaPagAsa January 31, 2016 N/A
143 Pain #EncantadiaPain February 1, 2016 N/A
144 Para kay Mira #ParaKayMira February 2, 2016 N/A
145 Hikayat #EncantadiaHikayat February 3, 2016 N/A
146 Tungkulin #EncantadiaTungkulin February 6, 2016 N/A
147 Pagpupugay #EncantadiaPagpupugay February 7, 2016 N/A
148 Pasya #EncantadiaPasya February 8, 2016 N/A
149 Bangon #EncantadiaBangon February 9, 2016 N/A
150 Avisala Luna #AvisalaLuna February 10, 2016 N/A
151 Pagkakataon #EncantadiaPagkakataon February 13, 2016 N/A
152 Tanong #EncantadiaTanong February 14, 2016 N/A
153 Pagtatagpo #EncantadiaPagtatagpo February 15, 2016 N/A
154 Tuos #EncantadiaTuos February 16, 2016 N/A
155 Dakip #EncantadiaDakip February 17, 2016 N/A
156 Sikreto #EncantadiaSikreto February 20, 2016 N/A
157 Tiwala #EncantadiaTiwala February 21, 2016 N/A
158 Paghahanap #EncantadiaPagnahanap February 22, 2016 N/A
159 Avisala Reyna Avria #AvisalaReynaAvria February 23, 2016 N/A
160 Pagbabago #EncantadiaPagbabago February 24, 2016 N/A
161 Kapahamakan #EncantadiaKapahamakan February 27, 2016 N/A
162 Balik Encantadia #BalikEncantadia February 28, 2016 N/A
163 Nakatakda #EncantadiaNakatakda March 1, 2016 N/A
164 Balak #EncantadiaBalak March 2, 2016 N/A
165 Pakiramdam #EncantadiaPakiramdam March 3, 2016 N/A
166 Paghamon #EncantadiaPaghamon March 6, 2016 N/A
167 Kagustuhan #EncantadiaKagustuhan March 7, 2016 N/A
168 Alinlangan #EncantadiaAlinlangan March 8, 2016 N/A
169 Pangangalaga #EncantadiaPangangalaga March 9, 2016 N/A
170 Utos #EncantadiaUtos March 10, 2016 N/A
171 Hakbang #EncantadiaHakbang March 13, 2016 N/A
172 Ganap #EncantadiaGanap March 14, 2016 N/A
173 Piging #EncantadiaPiging March 15, 2016 N/A
174 Pagtatalo #EncantadiaPagtatalo March 16, 2016 N/A
175 Suliranin #EncantadiaSuliranin March 17, 2016 N/A
176 Huwad #EncantadiaHuwad March 20, 2016 N/A
177 Alitan #EncantadiaAlitan March 21, 2016 N/A
178 Duda #EncantadiaDuda March 22, 2016 N/A
179 Gimbal #EncantadiaGimbal March 23, 2016 N/A
180 Trahedya #EncantadiaTrahedya March 24, 2016 N/A
181 Dalamhati #EncantadiaDalamhati March 27, 2016 N/A
182 Panaghoy #EncantadiaPanaghoy March 28, 2016 N/A
183 Palaisipan #EncantadiaPalaisipan March 29, 2016 N/A
184 Pagpapasya #EncantadiaPagpapasya March 30, 2016 N/A
185 Hangarin #EncantadiaHangarin March 31, 2016 N/A
186 Bathala #EncantadiaBathala April 3, 2016 N/A
187 Layon #EncantadiaLayon April 4, 2016 N/A
188 Liwanag #EncantadiaLiwanag April 5, 2016 N/A
189 Pwersa #EncantadiaPwersa April 6, 2016 N/A
190 Paniningil #EncantadiaPaniningil April 7, 2016 N/A
191 Panalangin #EncantadiaPanalangin April 10, 2016 N/A
192 Hara #EncantadiaHara April 11, 2016 N/A
193 Paghingi #EncantadiaPaghingi April 12, 2016 N/A
194 Pagsunod #EncantadiaPagsunod April 17, 2016 N/A
195 Alab #EncantadiaAlab April 18, 2016 N/A
196 Tunggalian #EncantadiaTunggalian April 19, 2016 N/A
197 Tulungan #EncantadiaTulungan April 20, 2016 N/A
198 Paghahangad #EncantadiaPaghahangad April 21, 2016 N/A
199 Halik #EncantadiaHalik April 24, 2016 N/A
200 Taktika #EncantadiaTaktika April 25, 2016 N/A
201 Bangis #EncantadiaBangis April 26, 2016 N/A
202 Kakampi #EncantadiaKakampi April 27, 2016 N/A
203 Gulat #EncantadiaGulat April 28, 2016 N/A
204 Hadlang #EncantadiaHadlang May 1, 2016 N/A
205 Hagkan #EncantadiaHagkan May 2, 2016 N/A
206 Sugod #EncantadiaSugod May 3, 2016 N/A
207 Dahas #EncantadiaDahas May 4, 2016 N/A
208 Buhay #EncantadiaBuhay May 5, 2016 N/A
209 Devas #Encantadia May 8, 2016 N/A
210 Pagbawi #EncantadiaPagbawi May 9, 2016 N/A
211 Pagpapakumbaba #EncantadiaPagpapakumbaba May 10, 2016 N/A
212 Udyok #EncantadiaUdyok May 11, 2016 N/A
213 Estasectu, Encantadia #EstasectuEncantadia May 12, 2016 N/A
214 Pamamaalam #EncantadiaPamamaalam May 15, 2016 N/A
215 Handa #EncantadiaHanda May 16, 2016 N/A
216 Alas #EncantadiaAlas May 17, 2016 N/A
217 Digmaan #EncantadiaDigmaan May 18, 2016 N/A
218 Ivo Live, Encantadia #IvoLiveEncantadia May 19, 2016 N/A

Full Episodes Online

Notes

  • On April 13 and 14 of 2017, two episodes were preempted in observance of Holy Week in the Philippines (The two days were Maundy Thursday and Good Friday, respectively.)
  • Starting from Episode 116 to the present episode, there has been no Enchan of the Day.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.